23 மார்., 2017

கரப்ட் ஆன எஸ்டி கார்டில் இருந்து தகவல்களை மீட்பது எப்படி.?


நாம் அனைவருமே இண்டர்னெல் மெமரி எனப்படும் நமது கருவிகளின் உள்ளடக்க சேமிப்புத் திறனை மட்டுமே கையாளுவதில்லை. தரவுகளின் எண்ணிக்கைகளுக்கும் அளவுகளுக்கும் ஏற்ற வண்ணம் நாம் நமது கருவிகளுக்கான மெமரி நீட்டிப்பு வசதி முறையான எஸ்டி அட்டைகளையும் (மெமரி கார்டு) பயன்படுத்திவருகிறோம். அப்படியான எஸ்டி கார்டை நாம் கவனமாக தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

10 மார்., 2017

கக்கூஸ்’ - நம் முகத்தில் அறையும் ஆவணப்படம்


கக்கூஸ்’ என்று பெயர் மூலமாகவே நம் முகத்தில் அறைகிறது இந்த 115 நிமிட ஆவணப்பட ஆக்கம். நரகத்தையொத்த வாழ்க்கையைத் தலைமுறை தலைமுறையாக அனுபவிக்க நேர்ந்த ரத்தமும் சதையுமான நிஜ மனிதர்கள். அவர்கள் மீது வெறும் அனுதாபத்தை மட்டுமே எழுப்பிவிட்டு இருதுளி கண்ணீரைத் சிந்திச் செல்வது மட்டுமல்ல இது தரும் அனுபவம்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

புகைப்படங்களுக்கான வலைபூ